+ یک شبکه فارسی زبان جایگزین شبکه Manolo1 Tv در ماهواره شد :
شبکه آفتاب افغانستان جایگزین شبکه Manolo1 Tv در ماهواره یاهست شد مشخصات دریافت شبکه: Yahsat 52.5°E 12073 V 27500


چهارشنبه 22 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها