+ سوال و جواب های کوتاه درباره شبکه های فارسی زبان :
فرکانس فارسی۱؟ تعطیل شد. فرکانس منو تو تو یاه ست؟ نیست. فقط در یوتلست7 و هاتبرد. استیج کی پخش میشه، و تکرار کی پخش میشه؟ پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 22 تکرار: جمعه ساعت ۳:۳۰، ۱۰:۳۰ و ۱۶ . چهارشنبه ۱۰ اپرا ها کی میان؟ اواخر دی اگه بخوام یاهست،بدر و هاتبردو با هم بگیرم باید چکار کنم؟ ضعیف میشه خوب نیست. چرا pmc از هاتبرد رفته؟ بزودی در استرا19برای اروپا . هم اکنون در یاهست 11900 افقی 27500 چرا pmc رو یاهست شروع به کار نمیکنه؟ مشخص نیست.


چهارشنبه 22 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها