+ اعلام پخش یک برنامه جدید از شبکه ى Gala Tv + فرکانس ها
برنامه اتاق موزیک بزودى از شبکه ى Gala Tv بصورت همزمان از هاتبرد و یوتلست Gala TV ON HotBird Freq:11054 Pol:Horizontal SR:27500 Fec:5/6 ------------- New Freq:12322 Pol:Horizontal SR:27500 Fec:3/4 --------------- Gala TV On Eutelsat 7A/7B Freq:11345 Pol:Horizontal SR:27500 Fec:5/6


چهارشنبه 22 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها